„Tiszteld és becsüld önmagad és környezeted, ennek eredményeképpen megjelenik benned a Béke, a Hála, a Megbecsülés.”Olykor nem egyszerű megtalálni saját értékeinket.

Ebben az esetben kezdjük ezt a munkát először másokkal. Érezzünk tiszteletet környezetünk tagjai iránt, vegyük észre értékes tulajdonságaikat. Ha ez sikerül, akkor kezdjünk ugyanúgy tekinteni önmagunkra is. Így jöhetünk rá arra, hogy önbecsülésünk nem abból fakad, amit teszünk, vagy birtoklunk, vagy azokból a visszajelzésekből, amit a világ küld felénk. Sokkal inkább abból, hogy felismerjük saját értékeinket.

Amikor ez egy harmonikus állapotot hoz létre bennünk, akkor önbizalmunk is jelentősen erősödni fog. „Fontos megérteni, hogy a mások iránti érzéseink tükröződnek az önmagunkhoz való viszonyunkban is.” Minél inkább képesek vagyunk másokat szerethetőnek látni, annál inkább sikerülni fog ez saját magunkkal is. „Amikor mások értékes tulajdonságait felfedezzük, akkor háttérbe szorul a kritika és a hibáztatás, megjelenik a megbecsülés és a tisztelet.” Mások kritizálása és elítélése sokszor a saját magunkban rejlő bűntudat enyhítésére szolgál.

Azzal, hogy felfedezzük másokban az értékes tulajdonságokat, és ezekre figyelünk, létre hozunk egyfajta lelki egységet velük, saját bűntudatunkat is enyhítjük. Ezzel pedig lassan önmagunkat egyre értékesebbnek fogjuk látni.Önmagunk értékességének tudata létre hozza bennünk a harmóniát, ezáltal megérthetjük azt, hogy a másokkal szemben érzett ellenséges érzelmeink saját belső konfliktusainak tükröződése. Ez a tükröződés törvénye. Feladatunk ezután mindössze annyi, hogy ezt minél többször tapasztaljuk meg a hétköznapokban.(Forrás: Szatmári L. Miklós)